Knowledge Center
admin

ผลกระทบจากการสูญเสียการได้ยิน

ประเทศไทยกำลังก้าวสู่ “สังคมผู้สูงอายุ” มีการประมาณการณ์ไว้วาในปี พ.ศ. 2563 จะมีจำนวนผู้สูงอายุมากถึง 12.6ล้านคนส่งผลให้ประเทศไทยต้อง…

Read More »
Knowledge Center
admin

ความเย็น…เป็นอันตรายต่อเครื่องช่วยฟังหรือเปล่า ?

ความเย็นเป็นอันตรายต่อเครื่องช่วยฟังจริง ๆ หรอ ? ความจริงแล้ว อากาศเย็นมีทั้งข้อดี และ ก็ข้อเสียอยู่ด้วยกัน…

Read More »
Knowledge Center
admin

รู้ให้เท่าทัน ปัญหาการได้ยินในผู้สูงอายุ

เมื่ออายุเพิ่มมากขึ้น สภาพร่างกายย่อมเสื่อมถอยลง โดยเฉพาะในวัยสูงอายุ ที่สภาพร่างกายจะเสื่อมถอยอย่างรวดเร็วและ…

Read More »

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ADD LINE
close-link
ADD LINE