โทรสอบถามข้อมูลทุกวัน เวลา : 09.00 – 17.00 น.

 

เกี่ยวกับเรา

ศูนย์การได้ยินเดียร์ ศูนย์บริการแก้ไขปัญหาการได้ยิน ให้บริการคุณด้วยหัวใจ ด้วยนักแก้ไขการได้ยินที่มีความเชียวชาญ มีประสบการณ์ด้านปัญหาการได้ยินมากว่า 35 ปี ให้บริการ ปรึกษาปัญหาการได้ยิน, ตรวจการได้ยิน ด้วยเครื่องตรวจการได้ยินที่มีความแม่นยำสูง เชื่อถือได้, บริการตรวจ-ใส่เครื่องช่วยฟัง อย่างถูกวิธีและมีมาตรฐาน, จำหน่าย เครื่องช่วยฟังแบรนด์คุณภาพระดับโลก อาทิ ไวเด็กซ์ (WIDEX) จากประเทศเดนมาร์ก โดยได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการ จึงเชื่อมั่นในคุณภาพของสินค้า มาตรฐานในการผลิต การรับประกันคุณภาพและบริการหลังการขายได้อย่างมั่นใจ ให้ผู้ใช้เครื่องช่วยฟังได้ใช้งานอย่างไม่ต้องกังวล จัดจำหน่าย แบตเตอรี่, อุปกรณ์เสริมและอุปกรณ์ทำความสะอาดเครื่องช่วยฟัง บริการซ่อม เครื่องช่วยฟัง, ดูแลรักษา ทำความสะอาดเครื่องช่วยฟัง โดยผู้ชำนาญการ

ศูนย์การได้ยินเดียร์ เริ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2560 (2017)  ด้วยการพัฒนารีแบรนด์ จากเดิมชื่อ ศูนย์การได้ยินดีเมด และศูนย์การได้ยิน เบล (Bel Hearing Center) เริ่มก่อตั้งครั้งแรกขึ้นในปี 2532 (1989) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ สมชาย พัฒนะเอนก โสต ศอ นาสิกแพทย์ และ ดร.มุกดา พัฒนะเอนก นักโสตสัมผัสวิทยา เป็นผู้ก่อตั้ง เริ่มต้นจาก คลินิกศูนย์แพทย์ หู คอ จมูก และพัฒนาเป็น ศูนย์การได้ยินเบล ต่อมา ดำเนินธุรกิจด้านปัญหาการได้ยินโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการแก้ไขปัญหาการได้ยิน และเป็นผู้นำเข้า-จัดจำหน่ายเครื่องช่วยฟัง และเครื่องตรวจการได้ยิน ตู้ตรวจการได้ยินสำหรับใช้ในห้องตรวจการได้ยิน ห้องแลปมาตรฐานสำหรับผลิตเครื่องช่วยฟังและซ่อมเครื่องช่วยฟัง  มีการฝึกพูดสำหรับเด็กโดยนักแก้ไขการได้ยิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่มีปัญหาด้านการฟังและการได้ยินให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ ตลอดจนให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหาการสูญเสียการได้ยินแก่สังคม เพื่อให้เกิดความตื่นตัวและตระหนักถึงอันตรายของการสูญเสียการได้ยิน เช่นเดียวกับปัญหาสายตา และให้ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งบริการ การแก้ไขปัญหาการได้ยินที่ถูกวิธี เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถใช้ชีวิตร่วมกับคนในครอบครัว และผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข  โดยเริ่มแรกตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี และได้มีสาขาที่ 2 ต่อมา ณ ซอยเฉยพ่วง เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

หลังจากนั้นในปี  พ.ศ.2547 (2004) ผู้บริหารบริษัทฯ ได้มองเห็นโอกาสในการขยายธุรกิจให้กว้างขึ้น จึงเพิ่มทุนเพื่อขยายสาขาเพิ่ม และพัฒนาสร้างมาตรฐานในการให้บริการ รวมถึงการสร้างบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในเรื่องเครื่องช่วยฟังและปัญหาการได้ยิน  จึงได้ก่อตั้งสาขาถนนสุโขทัย ขึ้นเป็นสำนักงานใหญ่ และเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ศูนย์การได้ยินดีเมด จำกัด ( DMED HEARING Center ) ผู้นำเข้าจัดจำหน่ายเครื่องช่วยฟังแบรนด์ดังระดับโลก อาทิเช่น  WIDEX จากประเทศเดนมาร์ก, SIEMENS จากประเทศเยอรมัน ฯลฯ และเครื่องตรวจการได้ยิน  MAICO จากประเทศเยอรมัน ต่อมาได้ขยายศูนย์บริการการได้ยินมากถึง 30 สาขา เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงการบริการทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย

ด้วยความใส่ใจในการให้บริการและการจัดการองค์กรที่ดี บริษัท ศูนย์การได้ยินดีเมด จำกัด จึงได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO9001 และ ISO13485 นอกจากนี้ ศูนย์การได้ยินดีเมด ยังเล็งเห็นถึงความสำคัญในด้านการพัฒนานวัตกรรมด้านการได้ยิน จึงได้รับการสนับสนุนจากสถาบันนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) พัฒนาและผลิตเครื่องช่วยฟังระบบดิจิตอล100%
“โดรน” (DRONE) ที่ผลิตในประเทศไทย โดยคนไทย เพื่อคนไทยได้ใช้เครื่องช่วยฟังที่มีเทคโนโลยีที่ดีทัดเทียมกับเครื่องช่วยฟังที่นำเข้าจากต่างประเทศในราคาที่ไม่แพง ช่วยลดการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ จึงได้รับรางวัล
10 สุดยอดนวัตกรรมแห่งชาติอันดับที่ 5 ในปี 2555 ซึ่งเป็นความภูมิใจของศูนย์การได้ยินดีเมด และยังได้รับรางวัลต่างๆจากอีกหลายสถาบัน

นอกจากนี้ ศูนย์การได้ยินเดียร์ ได้ใช้ความรู้ความสามารถในเรื่องการได้ยิน ที่มี เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคม ในทุกๆปี เราจัดทำโครงการช่วยเหลือสังคมต่างๆ อาทิ ออกหน่วยตรวจคัดกรองระดับการได้ยินให้กับผู้สูงอายุ, โครงการมอบเครื่องช่วยฟังให้ผู้มีปัญหาในการได้ยินในภาคอีสาน, โครงการมอบเครื่องช่วยฟังให้กับเด็กในวัยเรียน และยังร่วมกับองค์กรหรือหน่วยงานอื่น ในการทำกิจกรรมช่วยเหลือสังคม ซึ่งเรามีความยินดีที่จะช่วยเหลือสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น

ปัจจุบัน ศูนย์การได้ยินเดียร์ อยู่ภายใต้บริษัทบริหารงานโดย คุณภูมิ พัฒนะเอนก, ดร.มุกดา พัฒนะเอนก, และ ผศ.นพ. สมชาย พัฒนะเอนก ดำรงตำแหน่งประธานบริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO13485 ในระบบจัดการด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ และขยายสาขาถึง 17 สาขา พร้อมให้บริการ ในทุกภาค ของประเทศไทยและยังมีให้บริการในโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำ ด้วยประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจด้านปัญหาการได้ยิน และความเชี่ยวชาญที่สั่งสมมาเป็นมากกว่า 35 ปี รวมถึงความไว้วางใจของผู้ที่มาใช้บริการซึ่งเป็นแรงผลักดันสำคัญที่ให้เรายังคงมุ่งมั่นทำตามปณิธานเพื่อจะคืนความสุขในการได้ยิน ให้กับผู้มีปัญหาในการได้ยินได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขกับคนในครอบครัว และใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเพื่อให้คุณ “มีความสุขในการได้ยิน..อีกครั้ง”

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ สมชาย พัฒนะเอนก
โสต ศอ นาสิกแพทย์

ประธานบริษัท

ดร.มุกดา พัฒนะเอนก
นักโสตสัมผัสวิทยา

กรรมการบริหาร

คุณภูมิ พัฒนะเอนก

กรรมการบริหาร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ADD LINE
close-link
ADD LINE