โทรสอบถามข้อมูลทุกวัน เวลา : 09.00 – 17.00 น.

เกี่ยวกับเรา

DEAR History

ศูนย์การได้ยิน เบล (Bel Hearing Center) เริ่มก่อตั้งขึ้นในปี 2532 (1989) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ สมชาย พัฒนะเอนก โสต ศอ นาสิกแพทย์ และ ดร.มุกดา พัฒนะเอนก นักโสตสัมผัสวิทยา ผู้บริหารบริษัท โดยเริ่มต้นจาก คลินิกศูนย์แพทย์ หู คอ จมูก ดำเนินธุรกิจด้านปัญหาการได้ยินโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการแก้ไขปัญหาการได้ยิน เป็นผู้นำเข้า-จัดจำหน่ายเครื่องช่วยฟัง และเครื่องตรวจการได้ยิน ตู้ตรวจการได้ยินสำหรับใช้ในห้องตรวจการได้ยิน ห้องแลปมาตรฐานสำหรับผลิตเครื่องช่วยฟังและซ่อมเครื่องช่วยฟัง  มีการฝึกพูดสำหรับเด็กโดยนักแก้ไขการได้ยินด้วยปณิธานมุ่งมั่นที่จะแก้ปัญหาของผู้มีปัญหาการได้ยิน ให้ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถใช้ชีวิตร่วมกับคนในครอบครัว และผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข  โดยเริ่มแรกตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี และได้มีสาขาที่ 2 ต่อมา ณ ซอยเฉยพ่วง เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

จากนั้นในปี  พ.ศ.2547 (2004) ผู้บริหารบริษัทฯ ได้มองเห็นโอกาสในการขยายธุรกิจให้กว้างขึ้น จึงเพิ่มทุนเพื่อขยายสาขาเพิ่ม และพัฒนาสร้างมาตรฐานในการให้บริการ รวมถึงการสร้างบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในเรื่องเครื่องช่วยฟังและปัญหาการได้ยิน  จึงได้ก่อตั้งสาขาถนนสุโขทัย ขึ้นเป็นสำนักงานใหญ่ และเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ศูนย์การได้ยินดีเมด จำกัด ( DMED HEARING Center ) ผู้นำเข้าจัดจำหน่ายเครื่องช่วยฟังแบรนด์ดังระดับโลก อาทิเช่น  WIDEX จากประเทศเดนมาร์ก, SIEMENS และเครื่องตรวจการได้ยิน  MAICO และต่อมาได้ขยายศูนย์บริการการได้ยินมากถึง 30 สาขา เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงการบริการทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย

ด้วยความใส่ใจในการให้บริการและการจัดการองค์กรที่ดี บริษัท ศูนย์การได้ยินดีเมด จำกัด จึงได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO9001 และ ISO13485 นอกจากนี้ ศูนย์การได้ยินดีเมด ยังเล็งเห็นถึงความสำคัญในด้านการพัฒนานวัตกรรมด้านการได้ยิน จึงได้รับการสนับสนุนจากสถาบันนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) พัฒนาและผลิตเครื่องช่วยฟังระบบดิจิตอล100% “โดรน” (DRONE) ที่ผลิตในประเทศไทย โดยคนไทย เพื่อคนไทยได้ใช้เครื่องช่วยฟังที่มีเทคโนโลยีที่ดีทัดเทียมกับเครื่องช่วยฟังที่นำเข้าจากต่างประเทศในราคาที่ไม่แพง ช่วยลดการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ จึงได้รับรางวัล 10 สุดยอดนวัตกรรมแห่งชาติอันดับที่ 5 ในปี 2555 ซึ่งเป็นความภูมิใจของศูนย์การได้ยินดีเมด และยังได้รับรางวัลต่างๆจากอีกหลายสถาบัน

นอกจากนี้ ศูนย์การได้ยินดีเมด ได้ใช้ความรู้ความสามารถในเรื่องการได้ยิน ที่มี เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคม ในทุกๆปี เราจัดทำโครงการช่วยเหลือสังคมต่างๆ อาทิ ออกหน่วยตรวจคัดกรองระดับการได้ยินให้กับผู้สูงอายุ, โครงการมอบเครื่องช่วยฟังให้ผู้มีปัญหาในการได้ยินในภาคอีสาน, โครงการมอบเครื่องช่วยฟังให้กับเด็กในวัยเรียน และยังร่วมกับองค์กรหรือหน่วยงานอื่น ในการทำกิจกรรมช่วยเหลือสังคม ซึ่งเรามีความยินดีที่จะช่วยเหลือสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น

ปัจจุบันศูนย์การได้ยินดีเมด มีศูนย์บริการ 14 สาขาทั่วประเทศไทย และในโรงพยาบาลของรัฐและโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำ ด้วยประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจด้านปัญหาการได้ยิน และความเชี่ยวชาญที่สั่งสมมาเป็นมากกว่า 27 ปี รวมถึงความไว้วางใจของผู้ที่มาใช้บริการซึ่งเป็นแรงผลักดันสำคัญที่ให้เรายังคงมุ่งมั่นทำตามปณิธานเพื่อจะคืนความสุขในการได้ยิน ให้กับผู้มีปัญหาในการได้ยินได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขกับคนในครอบครัว และใช้ชีวิตอย่างมีความสุข

และในปี 2560 ศูนย์การได้ยินดีเมด ได้พัฒนาศูนย์การได้ยินเดียร์ (DEAR HEARING)

.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ สมชาย พัฒนะเอนก
โสต ศอ นาสิกแพทย์

ประธานบริษัท

.

ดร.มุกดา พัฒนะเอนก
นักโสตสัมผัสวิทยา

กรรมการบริหาร

.

คุณ ภูมิ พัฒนะเอนก


กรรมการผู้จัดการ

ศูนย์การได้ยิน เดียร์ Dear Hearing Center

ศูนย์บริการเครื่องช่วยฟังแบบครบวงจร โดยผู้เชี่ยวชาญด้านปัญหาการได้ยิน ก่อตั้งและดำเนินธุรกิจด้านการแก้ไขปัญหาการได้ยินมากว่า 30 ปี  บริหารโดย ผศ.นพ.สมชาย พัฒนะเอนก (โสต ศอ นาสิก แพทย์), ดร.มุกดา พัฒนะเอนก (นักโสตสัมผัสวิทยา) และคุณ ภูมิ พัฒนะเอนก (กรรมการผู้จัดการ) ให้บริการแก้ไขปัญหาการได้ยิน, ตรวจวัดการได้ยินในเด็กเล็ก เด็กโตและผู้ใหญ่ ตรวจใส่เครื่องช่วยฟัง จำหน่ายเครื่องช่วยฟัง แบตเตอรี่ และอุปกรณ์เสริมเครื่องช่วยฟังต่างๆ พร้อมบริการซ่อมเครื่องช่วยฟังทุกยี่ห้อ 

ศูนย์การได้ยิน เดียร์ (Dear Hearing Center) เราได้เป็นผู้นำเข้าและตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการในประเทศไทย เครื่องช่วยฟัง (Hearing Aids) เเละเครื่องตรวจการได้ยิน (Audio Meter) จากบริษัทชั้นนำระดับโลก อาทิ WIDEX จากประเทศเดนมาร์ก, SIEMENS จากประเทศเยอรมันนี

เรามีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องเครื่องช่วยฟังและการแก้ไขปัญหาการได้ยินได้เป็นอย่างดี

มีศูนย์บริการที่มีเทคโนโลยีทันสมัย สะดวกสบายพร้อมให้บริการคุณ ทั้ง 13 สาขาทั่วประเทศ และในโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำ มีทีมช่างผู้ชำนาญการคอยดูแลเครื่องช่วยฟังของคุณ ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้เสมอ เพื่อให้คุณได้  “มีความสุขในการได้ยิน..อีกครั้ง”

สาขาของเรา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ADD LINE
close-link
ADD LINE