ศูนย์การได้ยินเดียร์ DEAR Hearing

เป็นศูนย์บริการเครื่องช่วยฟังแบบครบวงจร โดยผู้เชี่ยวชาญด้านปัญหาการได้ยิน ก่อตั้งและดำเนินธุรกิจด้านการแก้ไขปัญหาการได้ยินมากกว่า 30 ปี ศูนย์บริการที่มีเทคโนโลยีทันสมัย สะดวกสบายพร้อมให้บริการคุณ ทั้ง 13 สาขาทั่วประเทศ และในโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำ มีทีมช่างผู้ชำนาญการคอยดูแลเครื่องช่วยฟังของคุณ ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้เสมอ เพื่อให้คุณได้ 

“มีความสุขในการได้ยิน..อีกครั้ง”

บริการปรึกษาปัญหาการได้ยิน

ปรึกษาปัญหาการได้ยิน
บริการตรวจการได้ยิน
บริการซ่อมเครื่องช่วยฟัง

ข่าวสารและกิจกรรม

ดูทั้งหมด

ศูนย์การเรียนรู้

ดูทั้งหมด

ความประทับใจของลูกค้า