โทรสอบถามข้อมูลทุกวัน เวลา : 09.00 – 17.00 น.

3.3 International earcare day

รู้หรือไม่ว่า วันนี้สำคัญยังไง ???

“3.3 International Ear Care Day.”

International Ear Care Day คือ วันดูแลรักษาการได้ยินของหู
ถูกจัดขึ้นเป็นครั้งแรก ในปี 2007 ที่กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน
โดยกำหนดให้ทุกวันที่ 3 มีนาคม เป็นวันดูแลการได้ยินของหู
มีจุดมุ่งหมายเพื่อ สร้างความตระหนักและส่งเสริมการดูแลรักษาการได้ยิน

แม้ว่าการสูญเสียการได้ยินจะสามารถป้องกันและแก้ไขได้ แต่คนทั่วไปยังขาดความรู้ในเรื่องปัญหาการได้ยิน จึงมี The World Hearing Day ในวันที่ 3 มีนาคมของทุกปีเพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงปัญหาการสูญเสียการได้ยินนี้ ในปีนี้ The World Hearing Day มาด้วยหลักการ Action For Hearing loss: Make a Sound Investment มีเป้าหมายเพื่อให้ทุกคนตื่นตัวกับปัญหาด้านการได้ยิน โดยให้ความสำคัญในเรื่องของ ความเสียหายที่เกิดจากปัญหาการได้ยินและต้นทุนในการเยียวยาปัญหาเหล่านี้

ข้อมูลล่าสุดจาก WHO พบว่าต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงถึง 750 พันล้านดอลล่า ในการช่วยเหลือปัญหาด้านการได้ยิน
Hearing loss: the impact(ผลกระทบ)

ด้านการสื่อสาร

 • ในเด็กหูหนวกจะไม่สามารถพัฒนาทักษะด้านการพูดได้เลย ถ้าขาดการช่วยเหลือตั้งแต่แรกเริ่ม
 • ในเด็กที่มีปัญหาการได้ยิน(ยังคงมีความสามารถในการได้ยินหลงเหลืออยู่) มีพัฒนาการทางด้านภาษาและการพูดล่าช้า

ด้านการศึกษา

 • เนื่องจากการเรียนรู้จำเป็นต้องใช้การฟังเป็นหลักร่วมกับประสาทสัมผัสด้านอื่นๆ หากมีการสูญเสียการได้ยินย่อมส่งผลกระทบต่อการศึกษา
  ด้วยข้อจำกัดนี้ในเด็กที่มีปัญหาการได้ยินจึงมักจะมีปัญหาเรื่องผลการเรียนและต้องการความช่วยเหลือด้านการศึกษาเพิ่มเติม

ด้านการทำงาน

 • ในผู้ที่มีปัญหาการได้ยิน มีอัตราการว่างงาน ที่สูงกว่าคนที่มีการได้ยินปกติ
 • และผู้ที่มีปัญหาการได้ยินที่มีงานทำ มักจะได้รับค่าจ้างที่ต่ำกว่า เมื่อเทียบกับภาระงานที่ได้รับ

ด้าน Social and emotional impact

 • การมีข้อจำกัดด้านการสื่อสารส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันอย่างมีนัยสำคัญ ในเรื่องของอาการซึมเศร้า การแยกตัวจากสังคม และความเครียด
 • และมีความสัมพันธ์กับภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านการได้ยิน

ปัญหาการได้ยินสามารถช่วยเหลือได้ ถ้าคุณ:

 • รับรู้ถึงปัญหาการได้ยินตั้งแต่เริ่มแรก
 • ได้รับการบำบัดด้วยการใช้เครื่องช่วยฟัง
 • ได้รับความรู้ด้านการได้ยินที่ถูกต้อง

ถึงเวลาแล้วที่เราจะให้ความสำคัญกับการได้ยิน

ป้องกันการสูญเสียการได้ยิน:

 • หลีกเลี่ยงการฟังเสียงดัง
 • รับการรักษาเมื่อมีหูปัญหาตั้งแต่เริ่มต้น

วินิจฉัยปัญหาการได้ยินได้อย่างรวดเร็ว ด้วยการตรวจคัดกรอง:

 • การตรวจคัดกรองการได้ยินในเด็กแรกเกิด
 • การตรวจการได้ยินให้เด็กในโรงเรียน
 • ตรวจเช็คการได้ยินเมื่ออายุสูงกว่า 50 ปี

นส.นภัสวรรณ กฤษณัมพก
นักโสตสัมผัสวิทยา (Audiologist)
ผู้แปลบทความ

รับการตรวจปัญหาการได้ยิน หรือ ปรึกษาปัญหาต่างๆเกี่ยวกับหู กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และ นักโสตสัมผัสวิทยา ได้แล้ววันนี้ ที่ ศูนย์การได้ยิน เดียร์ (DEAR Hearing Center) ทั้ง 14สาขา ทั่วประเทศ โทร 02-668-1300

Recent Posts
Clear Filters

Add Comment

You must be logged in to post a comment.
Most Popular Posts
Most Viewed

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ADD LINE
close-link
ADD LINE