โทรสอบถามข้อมูลทุกวัน เวลา : 09.00 – 17.00 น.

สัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2561

เมื่อ วันจันทร์ ที่ 9 กรกฎาคม 2561 ศูนย์การได้ยิน เดียร์ มาออกบูธให้คำแนะนำและคำปรึกษาเกี่ยวกับเครื่องช่วยฟัง

ที่งาน สัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2561

National Conference on Persons with Disabilities (The 10th NCPD 2018)

Recent Posts
Clear Filters

ความชื้นกับเครื่องช่วยฟังนั้นเป็นของไม่ถูกกันเพราะหากเกิดความชื้นในเครื่องช่วยฟังแล้ว ย่อมมีปัญหาตามมาแน่นอน แต่จะมีปัญหายังไงนั้นต้องลองเข้ามาดูกัน

Add Comment

You must be logged in to post a comment.
Most Popular Posts
Most Viewed

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ADD LINE
close-link
ADD LINE