โทรสอบถามข้อมูลทุกวัน เวลา : 09.00 – 17.00 น.

DEAR AWARD 2018

รางวัล ที่มอบให้แก่พนักงานดีเด่น และสาขาดีเด่นแห่งปี โดยรางวัล DEAR AWARD 2018 เกิดมาจากตัวอักษร 4 คำ จาก DEAR

 1. DEAR MOST DEDICATED DISPENSER 2018
 2. DEAR EMPOWER STAR DISPENSER 2018
 3. DEAR MOST ASSIST DISPENSER 2018
 4. DEAR RELIABLE SHOP 2018

รางวัล ที่ 1 DEAR MOST DEDICATED DISPENSER 2018

หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้ได้รับรางวัล

 1. มีความตั้งใจในการปฎิบัติงาน ทุ่มเท เสียสละ
 2. มียอดขายสะสมสูง สม่ำเสมอ ตลอดปี
 3. การปฏิบัติงานถูกต้อง ครบถ้วน ตามที่กำหนด
 4. ช่วยเหลืองานฝึกอบรมของบริษัทฯ และช่วยสาขาอื่นในการแก้ไขปัญหาอย่างสม่ำเสมอ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 10 อันดับ

 1. คุณปุ๊ก บุษกร (สาขาถนนสุโขทัย)
 2. คุณต่าย นภสร (สาขาถนนสุโขทัย และ สาขาพระโขนง)
 3. คุณใหม่ ไพลิน (สาขาชลบุรี และ สาขาพัทยา)
 4. คุณปุ้ย ณัฐธิดา (สาขาเชียงใหม่)
 5. คุณเบิร์ด ตรีทิพ (สาขาถนนสุโขทัย และ สาขาพระโขนง)
 6. คุณฟาง ชุติพร (สาขาพัทยา)
 7. คุณตุ๊ก ภาวดี (สาขาชลบุรี และ สาขาพัทยา)
 8. คุณกอล์ฟ สยามรัฐ (สาขาถนนสุโขทัย และ สาขาพระโขนง)
 9. คุณโบว์ ญาณ์อรณี (สาขาชลบุรี และ สาขาพัทยา)
 10. คุณทราย กาญจนา (สาขาถนนสุโขทัย และ สาขาพระโขนง)

DEAR MOST DEDICATED DISPENSER 2018 ได้แก่ : คุณต่าย นภสร อภิมาศธนพร

รางวัล ที่ 2 DEAR EMPOWER STAR DISPENSER 2018

หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้ได้รับรางวัล

 1. มีอายุงาน ตั้งแต่ 1 วัน ถึง 2 ปี
 2. มียอดขายสะสมสูงสุด ตลอดปี
 3. วินัยในการปฏิบัติงาน

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 10 อันดับ

 1. คุณเบิร์ด ตรีทิพ (สาขาถนนสุโขทัย และ สาขาพระโขนง)
 2. คุณทราย กาญจนา (สาขาถนนสุโขทัย และ สาขาพระโขนง)
 3. คุณหมิว กันยกร (สาขาภูเก็ต)
 4. คุณปู วลัยมาศ (สาขาถนนสุโขทัย และ สาขาพระโขนง)
 5. คุณแพร อมรรัตน์ (สาขานครศรีธรรมราช)
 6. คุณแพร มนฑิรา (สาขาสุราษฏร์ธานี)
 7. คุณเกด เกศินี (สาขานครสวรรค์)
 8. คุณแนน สุวิชดา (สาขาอุดรธานี)
 9. คุณหนูแดง กรรณิกา (สาขาอุดรธานี)
 10. คุณฝน น้ำฝน (สาขาภูเก็ต)

DEAR EMPOWER STAR DISPENSER 2018 ได้แก่ : คุณหมิว กันยกร พันธุ์พิพัฒน์

รางวัล ที่ 3 DEAR MOST ASSIST DISPENSER 2018

หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้ได้รับรางวัล

 1. มีความตั้งใจในการปฎิบัติงาน ทุ่มเท เสียสละ และมีจิตอาสาในการให้บริการ
 2. เป็นผู้ที่ช่วยเหลือ ลูกค้า และได้รับคำชมเชยกลับมาจากลูกค้า อย่างต่อเนื่อง

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 5 อันดับ

 1. คุณปุ้ย
 2. คุณพลอย
 3. คุณแพร
 4. คุณอุ้ม
 5. คุณอิน

DEAR MOST ASSIST DISPENSER 2018 ได้แก่ : คุณอิง กฤศ โสภารัตน์

รางวัล ที่ 4 DEAR RELIABLE SHOP 2018

หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้ได้รับรางวัล

 1. การปฏิบัติงานถูกต้อง ครบถ้วน ตามที่กำหนด (การบันทึกประวัติ การบันทึกการขาย คลังสินค้าในร้าน และงานเอกสารที่เกี่ยวข้อง)
 2. การดูแลร้านให้น่าเชื่อถือ (ความเป็นระเบียบ, ความสะอาด, ความสวยงาม)
 3. การดูแลลูกค้าให้ได้รับการบริการที่ดี และความพึงพอใจสูงสุด
 4. มียอดขายตามเป้าหมายการขาย อย่างสม่ำเสมอ
 5. ไม่มีการกระทำความผิดวินัยสาขา

DEAR RELIABLE SHOP 2018 ได้แก่ : ศูนย์การได้ยินเดียร์ สาขาสุราษฎร์ธานี

Recent Posts
Clear Filters

Add Comment

You must be logged in to post a comment.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ADD LINE
close-link
ADD LINE