โทรสอบถามข้อมูลทุกวัน เวลา : 09.00 – 17.00 น.

เครื่องช่วยฟังคืออะไร?

เครื่องช่วยฟัง คือเครื่องขยายเสียงที่มีขนาดเล็ก ช่วยขยายเสียงจากภายนอกเข้าสู่หู ทำให้ผู้ที่มีความผิดปกติทางการได้ยินสามารถรับฟังเสียงได้ดีขึ้น แต่ไม่สามารถรักษาโรคหูที่มีอยู่ให้หายเป็นปกติได้

เครื่องช่วยฟัง เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็กที่คุณสวมใส่ในหู หรือทัดหลังใบหูของคุณ ทำให้เกิดเสียงที่ดังขึ้น เพื่อให้คนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินสามารถฟัง สื่อสาร และมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในกิจกรรม และชีวิตประจำวัน

เครื่องช่วยฟัง สามารถช่วยให้ผู้คนได้ยินมากขึ้น ทั้งในสถานการณ์ที่เงียบ และในสถานการณ์ที่มีเสียงดัง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ADD LINE
close-link
ADD LINE