โทรสอบถามข้อมูลทุกวัน เวลา : 09.00 – 17.00 น.
ความชื้น01

ความชื้นคืออะไร ? 

คือ ปริมาณไอน้ำที่มีอยู่ในอากาศบริเวณใดบริเวณหนึ่ง   มีสัดส่วนที่แตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ ถ้าอากาศมีความชื้นต่ำ น้ำจะเกิดการระเหยได้มาก   แต่ถ้าอากาศมีความชื้นสูง  น้ำจะระเหยได้น้อย  ในขณะที่น้ำเกิดการระเหยจะทำให้อุณหภูมิของสิ่งแวดล้อมลดต่ำลง  เนื่องจากน้ำที่ระเหยจะดูดความร้อนจากสิ่งต่าง ๆไปใช้ในการระเหยนั่นเอง  เช่น  อุณหภูมิของเทอร์มอร์มิเตอร์เปียกลดต่ำลง  อุณหภูมิของน้ำในตุ่มดินเผาลดต่ำลง  เป็นต้น  เหงื่อของมนุษย์นั้น ก็ถือว่าเป็นความชื้นเช่นเดียวกัน ซึ่งอาจจะมาจากการระเหยเพื่อระบายความร้อนในร่างกาย โดยเหงื่อจะถูกผลิตออกมาจาก การออกกำลังกาย หรือการที่ร่างกายถูกกระตุ้นให้เกิดอารมณ์ เช่นความกลัว การถูกกดดัน หรือ ความเครียดก็สามารถทำให้เกิดเหงื่อได้ด้วยเช่นกัน 

 

แล้วถ้าหากความชื้นหรือเหงื่อของคนเรา ทำปฏิกิริยากับเครื่องช่วยฟังละ จะเกิดอะไรขึ้น ? 

 

ความชื้น เหงื่อ และ เครื่องช่วยฟัง 

         เครื่องช่วยฟังทุกชนิด ย่อมมีผลต่อความชื้นเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว และถ้าหากเราใช้งานเครื่องช่วยฟังในขณะที่เรากำลังมีเหงื่อออกมาด้วยนั้น ความชื้นที่มาจากเหงื่อก็จะเข้าไปทำปฏิกริยากับเครื่องช่วยฟัง ทำให้อุปกรณ์ด้านในของเครื่องช่วยฟัง เกิดเป็นสนิมเขียว หรือเกิดเป็นขี้เกลือได้ และยิ่งหากไม่ดูแลรักษาเครื่องช่วยฟังให้ถูกวิธีหรือไม่รักษาความสะอาด ก็อาจส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อเครื่องช่วยฟังได้ เช่น เครื่องช่วยฟังมีอาการเสียงไม่ชัด อุปกรณ์ภายในเครื่องช่วยฟังเสียหาย หรือ เสื่อมสภาพก่อนเวลา เป็นต้น

 

 

 

การป้องกันเครื่องช่วยฟังเพื่อไม่ให้เกิดความชื้น

1.ควรถอดเครื่องช่วยฟังออกในกรณีที่เจอความชื้น เช่น ตอนฝนตก หรือเวลาเจออากาศร้อนแล้วมีเหงื่อไหลออกมา  และเวลาหลังอาบน้ำควรทำตัวให้แห้งสนิทก่อนใส่เครื่องช่วยฟัง

2.หลังจากการใช้งานเครื่องช่วยฟังแล้วให้นำไปดูดความชื้นด้วยเครื่องดูดความชื้นของเครื่องช่วยฟัง สม่ำเสมอเพื่อไม่ให้มีความชื้น อย่างน้อย 1 ครั้ง / วัน

3.ควรนำเครื่องช่วยฟังมาล้าง ทำความสะอาดที่ศูนย์บริการอย่างน้อยเดือนละครั้ง

4.เก็บถ่านหลังจากใช้ในพื้นที่แห้ง หรือ อุณหภูมิห้อง

5.หลังจากการใช้งานเครื่องช่วยฟังแล้วควรนำเครื่องช่วยฟังเก็บเข้าไว้ในกล่องบรรจุ

6.ไม่ควรถอดเครื่องช่วยฟังเก็บในกระเป๋าเสื้อ หรือ ห่อกระดาษทิชชู่

7.ไม่ควรใส่แบตเตอรี่คาเอาไว้ในเครื่องช่วยฟังในกรณีเลิกใช้งาน เพราะตัวแบตเตอรี่จะทำปฎิกิริยากับเครื่องช่วยฟังทำให้เกิดความชื้นในเครื่องช่วยฟังได้

 

วิธีแก้ไขหากเครื่องช่วยฟังเกิดความชื้น

1.ใช้ผ้าสะอาดซับความชื้นออกไป หรือใช้เครื่องดูดความชื้น(ในกรณีที่มี)หรือไดร์เป่าผม เป่าให้แห้ง(ห้ามนำเครื่องช่วยฟังเป่าในจุดเดืยวเป็นเวลานาน ควรเป่าสลับฝั่งกันประมาณ 5 นาที ไม่ควรนานกว่านั้นเพราะอุปกรณ์ด้านในเครื่องช่วยฟังอาจหลอมละลายได้)

วิธีการถอดอุปกรณ์หลังเกิดความชื้นหากมีเครื่องดูดความชื้นเครื่องช่วยฟัง

1.1 ดึงแบตเตอรรี่ออกจากเครื่องช่วยฟัง

1.2 ซับเครื่องช่วยฟังให้แห้งก่อนเข้าเครื่องดูดความชื้น

1.3 ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง

 

ควรหลีกเลี่ยงการใส่เครื่องช่วยฟังในขณะที่ออกกำลังกาย หรือ ทำกิจกรรมที่ก่อให้เกิดเหงื่อ เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดสนิมเขียวในเครื่องช่วยฟัง และถอดแบตเตอรี่ออกจากเครื่องช่วยฟังทุกครั้งหลังเลิกการใช้งาน

Related Posts

Leave a comment

CAPTCHA

*

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ADD LINE
close-link
ADD LINE