ภาคกลาง

ศูนย์การได้ยิน เดียร์ สาขาถนนสุโขทัย

ดูแผนที่ขนาดใหญ่

สำนักงานถนนสุโขทัย เลขที่ 326/3-4
ถนนสุโขทัย แขวงสวนจิตรลดา
เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

โทรศัพท์ : 02-668-1300
E-mail : sk@dear.co.th

ศูนย์การด้ยิน เดียร์ สาขาพระโขนง

ดูแผนที่ขนาดใหญ่

1521/1 โครงการไทยซินสแควร์ อาคาร 2 ชั้น 1 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ : 02-019-3360
Email : pkn@dear.co.th

ศูนย์การด้ยิน เดียร์ สาขาบางแค

ดูแผนที่ขนาดใหญ่

919/12 ถนนเพชรเกษมแขวงบางแค เขตบางแค  กรุงเทพมหานคร 10160

โทรศัพท์ : 02-118-2575
Email : bk@dear.co.th

ศูนย์การได้ยิน เดียร์ สาขานครสวรรค์

ดูแผนที่ขนาดใหญ่

โรงพยาบาลปากน้ำโพ 1 96/12 หมู่ 9 ชั้น 2
ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์ 60000

โทรศัพท์ : 081-352-8056 , 056-000-111
E-mail : nsn@dear.co.th

ภาคเหนือ

ศูนย์การได้ยิน เดียร์ สาขาเชียงใหม่

ดูแผนที่ขนาดใหญ่

เลขที่ 203 ถนนสุเทพ
ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-904-082
Email : cm@dear.co.th

ภาคตะวันออก

ศูนย์การได้ยิน เดียร์ สาขาพัทยา

ดูแผนที่ขนาดใหญ่

เลขที่ 389/8-9 หมู่ที่ 6 ถนนสุขุมวิท
ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี 20150

โทรศัพท์ : 038-719-047
Email : pty@dear.co.th

ศูนย์การได้ยิน เดียร์ สาขาชลบุรี

ดูแผนที่ขนาดใหญ่

สำนักงานชลบุรี เลขที่ 121 หมู่ที่ 3
ถนนสุขุมวิท ตำบลบ้านสวน
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000

โทรศัพท์ : 038-273-748 , 038-278-251
E-mail : cb@dear.co.th

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ศูนย์การได้ยิน เดียร์ สาขาอุบลราชธานี

ดูแผนที่ขนาดใหญ่

เลขที่ 48 ถนนชยางกูร
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดอุบลราชธานี 34000

โทรศัพท์ : 045-250-582
E-mail : ubn@dear.co.th

ศูนย์การได้ยิน เดียร์ สาขาอุดรธานี

ดูแผนที่ขนาดใหญ่

เลขที่ 106 ถนน อำเภอ
ตำบล หมากแข้ง อำเภอเมือง
จังหวัดอุดรธานี 41000

โทรศัพท์ : 042-244-200
Email : udn@dear.co.th

ภาคตะวันตก

ภาคใต้

ศูนย์การได้ยิน เดียร์ สาขาสุราษฎร์ธานี

ดูแผนที่ขนาดใหญ่

เลขที่ 326/12 ถนนตลาดใหม่
ตำบลตลาด อำเภอเมือง
จังหวัดสุราษฏร์ธานี 84000

โทรศัพท์ : 077-288-224
E-mail : sni@dear.co.th

ศูนย์การได้ยิน เดียร์ สาขานครศรีธรรมราช

ดูแผนที่ขนาดใหญ่

เลขที่ 528 ถนนราชดำเนิน
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

โทรศัพท์ : 075-357-741
Email : nrt@dear.co.th

ศูนย์การได้ยิน เดียร์ สาขาภูเก็ต

ดูแผนที่ขนาดใหญ่

เลขที่ 96/45 หมู่ที่ 1
ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้
จังหวัดภูเก็ต 83120

โทรศัพท์ : 076-304-209
Email : pkt@dear.co.th

ศูนย์การได้ยิน เดียร์ สาขาหาดใหญ่

ดูแผนที่ขนาดใหญ่

เลขที่ 26/7 ถนนราษฏร์ยินดี
ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา 90110

โทรศัพท์ : 074-343-175
E-mail : hdy@dear.co.th