โทรสอบถามข้อมูลทุกวัน เวลา : 09.00 – 17.00 น.

เสียงกระซิบที่ข้างหู

        ปัญหาของการได้ยินเสียงลดลงนั้นเป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งในการดำเนินชีวิต ผลกระทบนั้นส่งผลทั้ง การทำงาน การสันทนาการ กระทบต่อจิตใจ แม้กระทั้งต่อชีวิตการสื่อสารชาย-หญิง แต่ในหลายๆ คนนั้นก็มักจะละเลยและไม่ใส่ใจกับปัญหาที่อยู่ใกล้ตัว และมักจะอายที่จะบอกว่า ตัวเองนั้นมีปัญหาทางการได้ยิน เรามีแบบทดสอบแบบง่ายๆ มาอย่างหนึ่ง ที่ทุกคนนั้นสามารถทดลองกันเองได้ว่า ตัวเองหรือคนรอบข้างนั้น เริ่มจะมีความผิดปกติทางการได้ยินแล้วหรือยัง ?

ในการทดสอบเสียงกระซิบ (Whispered voice test) จะเป็นเพียงแบบทดสอบคัดกรองในเบื้องต้นเท่านั้น โดยการทดสอบใช้หลักการที่ว่า หากผู้ทดสอบไม่สามารถได้ยินและเข้าใจเสียงกระซิบของผู้ทำการทดสอบได้แล้ว ผู้ทดสอบนั้นสันนิฐานว่าน่าจะมีปัญหาในเรื่องสมรรถภาพการได้ยิน

ยกตัวอย่างวิธีการทดสอบที่มีการใช้ในงานวิจัยหลายฉบับวิธีการหนึ่ง ดังนี้

  • ผู้ทดสอบนั่งอยู่บนเก้าอี้ ผู้ทำการทดสอบยืนอยู่ด้านหลังของผู้ทดสอบ ห่างประมาณหนึ่งช่วงแขน (6 เมตร)
  • ผู้ทำการทดสอบหายใจออกจนสุด แล้วกระซิบชุดของตัวเลขและตัวอักษร เช่น 4-K-2 แล้วให้ผู้ทดสอบทวนตาม
  • ถ้าผู้ทดสอบบอกได้ถูกต้อง ถือว่าผลการทดสอบปกติ ถ้าผู้ทดสอบบอกผิด ให้ทำการทดสอบใหม่ด้วยตัวเลขและตัวอักษรชุดอื่น การแปลผลจะถือว่า “ผ่าน” การทดสอบ ถ้าผู้เข้ารับการทดสอบสามารถบอกตัวเลขและตัวอักษรได้ถูกต้องอย่างน้อย 3 ตัว จาก 6 ตัว
  • ผู้ทำการทดสอบจะต้องยืนอยู่ด้านหลังของผู้เข้ารับการทดสอบเสมอเพื่อป้องกันการอ่านริมฝีปาก
  • ทำการทดสอบหูของผู้ทดสอบทีละข้าง โดยให้ทดสอบหูข้างที่ผู้ทดสอบรู้สึกว่าได้ยินชัดเจนกว่าก่อน ระหว่างที่ทำการทดสอบหูข้างใด หูอีกข้างหนึ่งให้ทำการปกปิดการได้ยินเสียงไว้ (Masking) โดยการให้ผู้เข้ารับการทดสอบใช้ปลายนิ้วอุดรูหูตนเอง และถูวนติ่งหน้ารูหู (Tragus) เบาๆ เมื่อทดสอบเสร็จแล้วให้ทดสอบหูอีกข้างหนึ่งที่เหลือด้วยวิธีเดียวกัน

ข้อดีของการทดสอบนี้ คือ สามารถทดลองได้เลยในสถานการณ์ที่มีความจำกัดของทรัพยากร แต่ข้อจำกัด คือ การทดสอบนี้ยังไม่มีแนวทางที่กำหนดไว้ชัดเจน ผลการทดสอบของแต่ละครั้งนั้นแตกต่างกัน เช่น ระยะห่างระหว่างผู้ทดลองกับผู้ทำการทดสอบ

เครดิต: www.summacheeva.org

บริการนัดตรวจการได้ยิน

ศูนการได้ยิน เดียร์ เปิดบริการมากกว่า 30 ปี  โดยให้ผลตรวจโดยตรงจาก Audiologist ให้คุณได้มั่นใจในบริการ สามารถนัดตรวจออนไลน์เพื่อนัดหมาย ในการเข้ารับบริการได้แล้ว ทางเราจะรีบติดต่อกลับทันที เพื่อให้คุณ

มีความสุขกับการได้ยินอีกครั้ง… 

Recent Posts
Clear Filters

Add Comment

You must be logged in to post a comment.
Most Popular Posts
Most Viewed

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ADD LINE
close-link
ADD LINE