โทรสอบถามข้อมูลทุกวัน เวลา : 09.00 – 17.00 น.

Start Your Day with Confidence
The confidence that your batteries are going to last all day. No more interrupted conversations, no more fumbling with tiny batteries, no more hassle!

เริ่มต้นวันใหม่ด้วยความมั่นใจ
ความมั่นใจว่าแบตเตอรี่ของคุณจะมีอายุการใช้งานตลอดทั้งวัน ไม่มีบทสนทนาใดที่ขัดจังหวะมากขึ้นในการสนทนา และไม่ต้องยุ่งยากกับการเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้ยุ่งยากอีกต่อไป!

Finally, No More Hassle

Only ZPower’s patented silver-zinc battery technology can power today’s most advanced hearing aids on a single charge – making many current or new hearing aids rechargeable.

Once the ZPower Rechargeable System is installed in your hearing aids you can say goodbye to changing batteries forever!

 

Informational Video About ZPower Rechargeable Batteries and Charger

Getting the Most Out of Your ZPower Rechargeable System

Hearing Aids & the Battery Charger — Troubleshooting Guide

Troubleshooting Issues with Your Hearing Aid’s Rechargeable Battery Charger

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ADD LINE
close-link
ADD LINE