โทรสอบถามข้อมูลทุกวัน เวลา : 09.00 – 17.00 น.

ระดับการได้ยิน

การได้ยินปกติ สามารถได้ยินเสียงเบาๆ ระดับ 0-20 เดซิเบล (dB) เช่น เสียงน้ำหยด เสียงลมพัดใบไม้ไหว เสียงนกร้อง

สูญเสียการได้ยินเล็กน้อย  สามารถได้ยินเสียงเบาที่สุด ในระดับ 20 เดซิเบล (dB) ขึ้นไป ถึง 40 เดซิเบล (dB) เริ่มมีปัญหาในการฟัง จับใจความสนทนายาก เนื่องจากพยัญชนะบางตัวขาดหายไป เช่น ผ ฝ พ ภ เป็นต้น จะมีคำพูดติดปาก เช่น หา? ว่าอะไรนะ? พูดอีกครั้งได้ไหมคะ? เป็นต้น

สูญเสียการได้ยินปานกลาง สามารถได้ยินเสียงเบาที่สุด ในระดับ 40 เดซิเบล (dB) ขึ้นไป ถึง 60 เดซิเบล (dB) มีปัญหาในการฟัง ปัญหาในการจับใจความสนทนาอย่างชัดเจน เนื่องจากไม่สามารถได้ยินพยัญชนะ และเสียงสระ

สูญเสียการได้ยินมาก สามารถได้ยินเสียงเบาที่สุด ในระดับ 60 เดซิเบล (dB) ขึ้นไป ถึง 75 เดซิเบล (dB) มีปัญหาในการฟัง ปัญหาในการสนทนา และสื่อความหมายอย่างชัดเจน เนื่องจาก ไม่สามารถได้ยินเสียงสนทนาในระดับปกติ ต้องให้คู่สนทนาพูดด้วยเสียงที่ดังกว่าปกติ

สูญเสียงการได้ยินรุนแรง สามารถได้ยินเสียงเบาที่สุด ในระดับ 75 เดซิเบล (dB) ขึ้นไป ถึง 90 เดซิเบล (dB) มีปัญหาในการฟัง ต้องตะโกนเสียงดัง บทสนทนาจึงจะพอได้ยินบ้าง ไม่ได้ยินเสียงรอบๆตัวในชีวิตประจำวัน เช่น เสียงโทรศัพท์ เสียงสุนัขเห่า เป็นต้น

สูญเสียการได้ยินรุนแรงมาก / หูหนวก สามารถได้ยินเสียงเบาที่สุด ในระดับ 90 เดซิเบล (dB) ขึ้นไป ได้ยินแต่เสียงที่ดังมากๆ เช่น เสียงประทัด เสียงเครื่องบิน เสียงในดิสโก้เทค แม้จะใช้เครื่องช่วยฟังที่มีกำลังขยายสูง อาจจะพอได้ยินบ้าง แต่จะมีปัญหาในการแยกแยะเสียงได้

 

แบบทดสอบการได้ยินเบื้องต้น

 1. คุณรู้สึกว่าคนรอบข้างพูดเสียงค่อยกว่าปกติ?
 2. คุณรู้สึกว่าลำบากในการฟังเสียงพูดค่อยๆ?
 3. คุณรู้สึกเหนื่อยเมื่อฟังการสนทนาที่ยาวๆ?
 4. คุณพูดคำว่า “หา” หรือ “อะไรนะ” บ่อยๆ?
 5. คุณมีปัญหาในการเข้าใจการสนทนาในงานเลี้ยงบ่อยๆ?
 6. คุณมีปัญหาในการเข้าใจการสนทนาในที่ที่มีคนพลุกพล่าน?
 7. คุณมีปัญหาในการสนทนาผ่านโทรศัพย์มือถือ?
 8. คุณไม่ค่อยได้ยินเสียงนกร้อง เสียงลมพัด?
 9. คุณไม่ค่อยได้ยินเสียงโทรศัพท์ หรือ กริ่งประตูบ้าน?
 10. คนรอบข้างคุณมักจะบ่นว่า คุณเปิดเสียงทีวี หรือ วิทยุดังเกินไป?
 11. คนรอบข้างคุณคิดว่า คุณหูตึง หรือไม่?

*หากว่าคำตอบคือ “ใช่” ตั้งแต่ 2 ข้อขึ้นไป คุณควรเข้ารับการตรวจวัดระดับการได้ยิน และปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ

ศูนย์การได้ยินเดียร์ มีบริการตรวจการได้ยิน เพื่อการวินิจฉัยอาการที่แม่นยำสำหรับรักษา และฟื้นฟูในลำดับต่อไป

 • บริการตรวจการได้ยินทางอากาศ (Air Conduction)
 • บริการตรวจการได้ยินทางกระดูก (Bone Conduction Test)
 • บริการตรวจสภาพหูชั้นกลาง
 • บริการตรวจการได้ยินระดับก้านสมอง (ABR : Auditory Brainstem Response) 
 • และบริการตรวจหาระดับการได้ยินจากก้านสมอง (ASSR : Auditory Steady State Response) 
ทดลองตรวจการได้ยินฟรี

บริการนัดตรวจการได้ยิน

ศูนการได้ยิน เดียร์ เปิดบริการมากกว่า 30 ปี  โดยให้ผลตรวจโดยตรงจาก Audiologist ให้คุณได้มั่นใจในบริการ สามารถนัดตรวจออนไลน์เพื่อนัดหมาย ในการเข้ารับบริการได้แล้ว ทางเราจะรีบติดต่อกลับทันที เพื่อให้คุณ

มีความสุขกับการได้ยินอีกครั้ง… 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ADD LINE
close-link
ADD LINE