Project Description

Services Day ที่ดีต่อใจ ได้ยินทั่วไทยที่ศูนย์การได้ยินเดียร์

ภาพบรรยากาศการตรวจการได้ยินฟรี ที่สาขาบางแค ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2563