โทรสอบถามข้อมูลทุกวัน เวลา : 09.00 – 17.00 น.

22 พฤษภาคม วันวิสาขบูชา ✨

 

22 พฤษภาคม วันวิสาขบูชา ✨
“ศูนย์การได้ยินเดียร์ #ทุกสาขา เปิดให้บริการตามปกติค่ะ”
.
วันวิสาขบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ถือเป็นวันสำคัญที่สุดทางพระพุทธศาสนา เนื่องจากล้วนมีเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการถือกำเนิดของพระพุทธศาสนา คือ เป็นวันที่พระศาสดา คือ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ดังนั้นพุทธศาสนิกชนทั่วโลกจึงให้ความสำคัญกับวันวิสาขบูชานี้
.
และในวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2542 องค์การสหประชาชาติได้ยอมรับให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญของโลก โดยเรียกว่า “Vesak Day” ตามคำเรียกของชาวศรีลังกา ผู้ที่ยื่นเรื่องให้สหประชาชาติพิจารณา และได้กำหนดให้วันวิสาขบูชานี้ถือเป็นวันหยุดวันหนึ่งของสหประชาชาติ
.
Dear Hearing ให้คุณได้มีความสุขในการได้ยิน…อีกครั้ง
_________________________
ศูนย์การได้ยินเดียร์
เราให้บริการเรื่องปัญหาการได้ยินมานานกว่า 35 ปี
โทร. 02-668-1300
Recent Posts
Clear Filters

ความชื้นกับเครื่องช่วยฟังนั้นเป็นของไม่ถูกกันเพราะหากเกิดความชื้นในเครื่องช่วยฟังแล้ว ย่อมมีปัญหาตามมาแน่นอน แต่จะมีปัญหายังไงนั้นต้องลองเข้ามาดูกัน

Most Popular Posts
Most Viewed

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ADD LINE
close-link
ADD LINE