ไม่อยากเสียค่าบริการ
โอนผ่าน Prompt pay

วันนี้ DEAR ONLINE เพิ่มช่องการการชำระเงิน รูปแบบใหม่ผ่านบริการ Prompt pay
เพื่อให้ลูกค้าชำระเงินได้ง่ายขึ้น แค่ใช้ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

“ 0-2055-47001-50-1 ”

สามารถโอนเงินได้จากทุกธนาคาร ที่สำคัญ ไม่เสียค่าธรรมเนียมการโอน***