ศูนย์การได้ยิน เดียร์ ให้บริการสอบเทียบเครื่องตรวจวัดการได้ยิน ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ด้วยอุปกรณ์สอบเทียบที่มีความแม่นยำสูง เที่ยงตรง และทันสมัยทำการปรับตั้งค่าให้ถูกต้องตรงตามมาตรฐาน เพื่อการใช้งานที่เที่ยงตรงและเชื่อถือได้

ดูแลเครื่องตรวจการได้ยินของคุณด้วยเจ้าหน้าที่ ที่มีประสบการณ์สูง ผ่านการอบรมและได้รับการรับรองจากบริษัทผู้ผลิต เครื่องตรวจการได้ยินชั้นนำของโลก