โทรสอบถามข้อมูลทุกวัน เวลา : 09.00 – 17.00 น.

Hearing aid Battery แบตเตอรี่เครื่องช่วยฟัง

Hearing aid Battery แบตเตอรี่เครื่องช่วยฟัง

แบตเตอรี่สำหรับเครื่องช่วยฟัง เรียกว่า ซิงค์แอร์ (Zinc Air)

แบตเตอรี่เครื่องช่วยฟัง จะทำการปฎิกิริยากับอากาศในการถ่ายทอดพลังงาน ดังนั้น เมื่อแกะสติ๊กเกอร์ออกแล้ว แบตเตอรี่จะเริ่มการใช้งานทันทีตลอดเวลา และไม่สามารถนำสติ๊กเกอร์ติดกลับไปใหม่อีกครั้งได้เพื่อให้หยุดการใช้งาน

แบตเตอรี่เครื่องช่วยฟัง ที่ใช้ต้องเป็นแบตเตอรี่เฉพาะของเครื่องช่วยฟังเท่านั้น ลักษณะคล้ายแบตเตอรี่นาฬิกา แต่ไม่สามารถใช้แทนกันได้ เนื่องจากกำลังไฟไม่เท่ากัน (แบตเตอรี่เครื่องช่วยฟัง = 1.4V / 1.45V , แบตเตอรี่นาฬิกา = 1.5V) ถ้าเอาแบตเตอรี่นาฬิกามาใส่ในเครื่องช่วยฟังจะทำให้เครื่องช่วยฟังมีปัญหาได้ในภายหลัง

  • แบตเตอรี่สำหรับเครื่องช่วยฟัง มี 4 ขนาด เรียงขนาดตามหมายเลขและสี ดังนี้
  1. เบอร์ 10 สีเหลือง
  2. เบอร์ 13 สีส้ม
  3. เบอร์ 312 สีน้ำตาล
  4. เบอร์ 675 สีฟ้า

 

 

 

คำแนะนำทั่วไป

  • สามารถดูวันหมดอายุได้ด้านหลังแผง
  • ถ้าไม่ใช้งานห้ามแกะสติกเกอร์ด้านหลังแบตเตอรี่
  • เมื่อต้องการใช้แบตเตอรี่ แกะสติกเกอร์ด้านหลังออก จากนั้นรอประมาณ 30 วินาที เพื่อให้ถ่านทำปฏิกิริยากับอากาศก่อนใส่ลงในเครื่องช่วยฟัง โดยทั่วไปอายุการใช้งานของแบตเตอรี่จะอยู่ที่ประมาณ 5-10 วัน
  • ในกรณีที่คุณใส่เครื่องช่วยฟังขณะที่มีเหงื่อออกมาก หรือตากฝน หลังการใช้งานควรเช็ดแบตเตอรี่ให้แห้งและเอากระดาษทิชชู่ห่อแบตเตอรี่เพื่อดูดซับความชื้นในตอนกลางคืน

*แบตเตอรี่สำหรับเครื่องช่วยฟังประเภทนี้ไม่สามารถชาร์จไฟเพิ่ม หรือนำกลับมาใช้ซ้ำได้อีก

 

Recent Posts
Clear Filters

Add Comment

You must be logged in to post a comment.
Most Popular Posts
Most Viewed

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ADD LINE
close-link
ADD LINE