โทรสอบถามข้อมูลทุกวัน เวลา : 09.00 – 17.00 น.

3 วิธีทดสอบการได้ยิน หากไม่อยากสูญเสียการได้ยิน

             เคยไหมที่ ในบางครั้ง เราก็ไม่ได้ยินเสียงตัวเองหรือได้ยินเสียงที่คนอื่นพูดเบาลง บางคนอาจคิดว่าเป็นเรื่องปกติสามารถเกิดขึ้นเองได้ตามธรรมชาติ แต่บางครั้งก็ชะล่าใจปล่อยเอาไว้ เพราะคิดว่า “เดี๋ยวมันก็หายเอง” จึงไม่ไปพบแพทย์เพื่อรักษา ปล่อยให้เกิดอาการนานเข้า ๆ สุดท้ายก็ยากที่จะกลับไปเป็นเหมือนปกติ ถ้าหากใครยังไม่รู้ว่าตัวเองยังได้ยินปกติอยู่ไหม วันนี้ศูนย์การได้ยินเดียร์มี 3 วิธีจะมาแนะนำสำหรับตรวจการได้ยินมาแนะนำให้ทุกท่านกัน

 1.ตรวจการได้ยินด้วยตัวเอง

       เป็นการใช้ตัวเองทดสอบการได้ยินเพื่อเช็คว่า มีความผิดปกติหรือไม่ ได้ยินเสียงข้างซ้าย หรือข้างขวา ข้างไหนได้ยินมากน้อยกว่ากัน ซึ่งอย่างแรกเราสามารถเช็คการได้ยินได้ด้วยการใช้นิ้วเป็นตัวทดสอบ คือเราจะใช้นิ้ว 4 นิ้วคือ นิ้วชี้ และนิ้วโป้ง ถูปลายนิ้ววนไป โดยจะเริ่มจากระยะใกล้หูจนถึงระยะห่างประมาณ 1 ฟุตเพื่อฟังเสียงว่าได้ยินในระยะไหน อย่างที่สองคือแบบทดสอบการได้เบื้องต้นก็เป็นการสังเกตตัวเองว่ามีพฤติกรรมแบบนี้หรือเปล่า เช่น 1.สังเกตว่าตัวเองพูดว่า “หา”หรือ”อะไรนะ”บ่อยแค่ไหน 2.รู้สึกว่าเสียงคุณพูดเบากว่าปกติ 3.ไม่ค่อยได้ยินเสียงเบา ๆ เช่นเสียงนกร้อง เสียงผัดลม 4.มีปัญหาในการสนทนาผ่านโทรศัพท์ 5.คนที่บ้านชอบบ่นว่าคุณเปิดเสียงทีวีดังเกินไป ซึ่งถ้าหากคุณมีอาการมากกว่า 2 ข้อขึ้นไปแสดงว่าคุณเริ่มมีปัญหาทางการได้ยินแล้ว

 2.ตรวจการได้ยินผ่านแอพพลิเคชั่นมือถือ

       ทุกวันนี้เทคโนโลยี ช่วยให้การใช้ชีวิตของเราสะดวกสบายมากขึ้น ซึ่งการทดสอบการได้ยินนั้นก็สามารถทำได้ด้วยโทรศัพท์มือถือเช่นเดียวกัน โดยแอพพลิเคชั่นที่จะมาแนะนำนี้ มีชื่อว่า “MIMI Hearing Test” ซึ่งแอพพลิเคชั่นจะทำการทดสอบการได้ยิน และแสดงผลการตรวจ(Audiogram)ซึ่งสามารถทดสอบการได้ยินในเวลาไม่ถึง 5 นาที ซึ่งผลการตรวจที่ได้จากแอพพลิเคชั่นนั้น ยังสามารถใช้อ้างอิงผลการได้ยินให้กับนักแก้การได้ยิน โดยลิงค์ดาว์นโหลดจะมีให้ทั้งใน Android และ IOS สามารถกดดาว์นโหลดเพื่อทดลองด้วยตัวเองได้

ลิงค์ Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=io.mimi.ht&hl=th

ลิงค์ IOS : https://apps.apple.com/us/app/mimi-hearing-test/id932496645

3.ตรวจการได้ยินกับนักแก้ไขการได้ยิน

       เป็นการทดสอบการได้ยินกับนักแก้ไขการได้ยิน ซึ่งศูนย์การได้ยินเดียร์นั้น จะใช้ขั้นตอนในการทดสอบระดับการได้ยินอยู่ 3 ขั้นตอนในด้วยกันคือ 1.การตรวจการได้ยินทางอากาศ(Air Conduction) 2.การตรวจการได้ยินทางกระดูก(Bone Conduction Test) และ 3.การตรวจการได้ยินโดยใช้เสียงพูด(Speech Conduction) ซึ่งเป็นวิธีที่นักแก้ไขการได้ยินจะใช้ทดสอบกับผู้รับการตรวจ เพื่อวัดผลระดับการได้ยิน และนำไปวินิจฉัยความผิดปกติทางการได้ยิน เพื่อแก้ไขการได้ยิน

ดังนั้นเราควรจะตรวจการได้ยินอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อได้ทราบถึงปัญหา และ ระดับการได้ยิน ไม่ควรปล่อยละเลยไว้ เพราะหากเกิดอาการสูญเสียการได้ยินระดับที่มากขึ้นก็ยากต่อการบำบัดรักษาและการใช้ชีวิตประจำวัน       

ศูนย์การได้ยินเดียร์ เรามีนักแก้ไขการได้ยินคอยพร้อมให้คำแนะนำและให้คำปรึกษาแก่ผู้ใช้บริการ รวมทั้งมีการตรวจการได้ยิน และ จำหน่ายเครื่องช่วยฟัง โดยที่ท่านสามารถทำการนัดตรวจการได้ยินผ่านเว็บไซต์ www.dear.co.th หรือ สามารถโทรเข้ามาที่ 02-668-1300 เพื่อทำการตรวจการได้ยินก็ได้เช่นกัน

 

Recent Posts
Clear Filters

Add Comment

You must be logged in to post a comment.
Most Popular Posts
Most Viewed

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ADD LINE
close-link
ADD LINE