โทรสอบถามข้อมูลทุกวัน เวลา : 09.00 – 17.00 น.

รู้ให้เท่าทัน ปัญหาการได้ยินในผู้สูงอายุ

เมื่ออายุเพิ่มมากขึ้น สภาพร่างกายย่อมเสื่อมถอยลง โดยเฉพาะในวัยสูงอายุ ที่สภาพร่างกายจะเสื่อมถอยอย่างรวดเร็วและเป็นไปในทางที่ไม่ดี จึงเกิดอาการต่างๆ ขึ้น รวมถึงการได้ยินที่ด้อยลงด้วยการได้ยิน เป็นองค์ประกอบที่สำคัญมากในการสื่อสาร และช่วยให้เกิดความปลอดภัยจากสิ่งรอบตัวมากขึ้น ดังนั้น หากมีปัญหาในการได้ยินจึงทำให้คุณภาพชีวิตตกต่ำลงได้อย่างมาก

อาการเริ่มแรก

ผู้สูงอายุจะมีความสามารถในการรับเสียงที่แย่ลง มักมีอาการหูอื้อหรือหูตึง โดยมีอาการเริ่มแรกคือ ไม่ค่อยได้ยินเสียงแหลมๆหรือเสียงที่มีความถี่สูง เช่น เสียงผู้หญิง เสียงดนตรีคีย์สูงๆ หรือเมื่ออยู่ในสถานที่ซึ่งมีเสียงรบกวนก็อาจจะฟังไม่เข้าใจ ทำให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตในการสื่อสารกับผู้อื่นน้อยลงโดยไม่รู้ตัว

อาการเหล่านี้จะค่อยๆ เป็นไปอย่างช้าๆ และเพิ่มมากขึ้น จนกลายเป็นปัญหาใหญ่ในการสื่อสารและการใช้ชีวิตประจำวัน

การป้องกันและการดูแล

ในกรณีที่มีปัญหาการได้ยินมากไม่ค่อยได้ยินเสียง และหากเป็นทั้งสองข้างด้วยแล้ว จะรบกวนคุณภาพชีวิตประจำวันมาก คือ ไม่สามารถสื้อสารกับผู้อื่นได้ จึงควรปรึกษาแพทย์เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพทางการได้ยินด้วยการใช้เครื่องช่วยฟังซึ่งสามารถช่วยบรรเทาปัญหาได้ในระดับหนึ่ง

ลูกหลานควรปฏิบัติต่อผู้สูงอายุด้วยความเข้าใจ ด้วยการพูดคุยใกล้ๆ พูดช้าๆ ใช้เสียงทุ้มที่ดังกว่าธรรมดา และมีการสบตาเลือกยืนหรือนั่งพูดคุยในตำแหน่งที่ผู้สูงอายุสามารถเห็นปากผู้สนทนาได้อย่างชัดเจน เลือกสนทนาในสถานที่ที่มีเสียงรบกวนต้องเข้าใจว่า ปัญหาการได้ยินนี้ ย่อมเกิดขึ้นไปตามวัย และเมื่อเราก้าวเข้าสู่ช่วงวัยสูงอายุ เราก็จะประสบปัญหานี้เช่นเดียวกับผู้สูงอายุดังนั้น ความรัก และความเข้าใจที่คนในครอบครัวมีให้ผู้สูงอายุต่อปัญหาการได้ยินนี้ จึงเป็นสิ่งสำคัญ ที่ช่วยให้ผู้สูงอายุมีกำลังใจได้

จะเห็นได้ว่า ในวัยสูงอายุมีความจำกัดมากมายหลายด้าน การดูแลตนเองของผู้สูงอายุจึงอาจไม่ดีนัก จำเป็นที่ลูกหลานต้องให้การดูแลอย่างใกล้ชิด และให้ความรักความเข้าใจแก่ท่านด้วย จึงจะช่วยให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างแท้จริง

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คลิก

Recent Posts
Clear Filters

Add Comment

You must be logged in to post a comment.
Most Popular Posts
Most Viewed

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ADD LINE
close-link
ADD LINE