โทรสอบถามข้อมูลทุกวัน เวลา : 09.00 – 17.00 น.

ผลกระทบจากการสูญเสียการได้ยิน

ประเทศไทยกำลังก้าวสู่ “สังคมผู้สูงอายุ” มีการประมาณการณ์ไว้วาในปี พ.ศ. 2563 จะมีจำนวนผู้สูงอายุมากถึง 12.6ล้านคนส่งผลให้ประเทศไทยต้องเตรียมรับมือกับปัญหาทางสาธารณสุขที่เปลี่ยนแปลงไป และแม้ว่าการแพทย์ในปัจจุบันจะพัฒนาไปอย่างกว้างไกล แต่ร่างกายก็มีความเสื่อมไปตามกาลเวลา ซึ่งอาจจะมีผลต้อการดำเนินชีวิต โดยเฉพาะเรื่องการได้ยิน ซึ่งมีผลต่อประสิทธิภาพในการสื่อสารกับผู้คน และสิ่งแวดล้อม เพราะหากหูเสียแล้วก็จะสื่อสารกับใครไม่ได้

“หู” เป็นอวัยวะที่ทำให้เราได้ยินเสียงต่างๆ โดยนำพาคลื่นเสียงที่มีความหมายไปยังสมอง หลังจากนั้นสมองจะแปลความหมายของเสียงที่ได้ยินหากสมองไม่ได้รับการกระตุ้นด้วยเสียง ความสามารถในการแปลความหมายจากเสียงใดๆ ก็จะลดลง

สาเหตุของอาการหูตึงในผู้สูงอายุ มี 2 สาเหตุ คือ

1 หูชั้นใน ซึ่งเป็นส่วนประสาทรับเสียงมีความเสื่อมไปตามอายุ

2 หูชั้นกลางและหูชั้นนอก ที่เกิดการอักเสบ อาจจะมีขี้หูอุดตัน มีน้ำขัง จึงทำให้หูตึง เนื่องจากกลไกการนำเสียงไม่สมบูรณ์

ผลกระทบของอาการ “หูตึง”

– ผู้สูงอายุจะมีปัญหาด้านการได้ยิน พบตั้งแต่ร้อยละ 40-60 ในผู้ที่มีอายุมากกว่า 75 ปี และเพิ่มสูงมากกว่าร้อยละ 80 ในผู้ที่มีอายุมากกว่า 85 ปี การได้ยินของผู้สูงอายุจะมีความเสื่อมแบบค่อยเป็นค่อยไป ผู้สูงอายุมักจะฟังไม่รู้เรื่อง หรือได้ยินแต่จับใจความไม่ได้

– ผู้สูงอายุอาจมีอาการหลงๆ ลืมๆ ถามอะไรซ้ำๆ ตลอดเวลา เนื่องจากการทำงานของสมองที่ช้าและเสื่อมสมรรถภาพลงและหากมีปัญหาหูตึงด้วย เมื่อสมองไม่ได้รับการกระตุ้นจากเสียง ก็จะทำให้สมองเสื่อมเร็วขึ้น

– เมื่อไม่ได้ยินเสียงผู้พูด  ก็ไม่สามารถโต้ตอบคู่สนทนาได้ จึงไม่สามารถมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมหรือคนใกล้ชิดได้ส่งผลต่ออารมณ์ความรู้สึก ผู้สูงอายุจะรู้สึกน้อยใจและรู้สึกว่าถูกละเลยจากคนในครอบครัว ก็จะเก็บตัวเงียบและอาจจะเป็นสาเหตุของอาการซึมเศร้า

แนวทางการช่วยเหลือ

หากประสาทหูเสื่อมจากอายุ การใช้เครื่องช่วยฟัง จะช่วยให้ผู้สูงอายุได้ยินดีขึ้น ซึ่งปัจจุบันเครื่องช่วยฟังมีความทันสมัยมากโดยอาศัยดิจิตอลเทคโนโลยี ทำให้สามารถปรับเสียงให้เป็นธรรมชาติมากขึ้น นอกจากนี้ ยังสามารถควบคุมไม่ให้เสียงดังจนเกินไปถ้าเสียงดังมากๆ ก็จะปรับระดับเสียงให้พอดี ไม่เป็นอันตรายต่อประสาทรับการได้ยิน

การใช้เครื่องช่วยฟัง จะไปช่วยกระตุ้นการได้ยินให้ส่งคลื่นเสียงไปที่สมองและจะทำให้คงการทำงานของสมองไว้ ซึ่งลูกหลานควรดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดคอยให้กำลังใจ มีปฏิสัมพันธ์กับท่านอย่างสม่ำเสมอ การได้ยินเสียงที่ชอบไม่ว่าจะเป็นเสียงคนในครอบครัว เสียงเพลง เสียงธรรมชาติรอบๆตัวซึ่งจะคงการได้ยินและสร้างความสุขให้กับท่าน

ส่วนปัญหาการได้ยินในหูชั้นกลาง สามารถรักษาโดยการผ่าตัดและกินยาไม่ว่าจะหูตึงด้วยสาเหตุอะไร ควรรีบไปพบแพทย์ และหาทางรักษาโดยด่วนเพื่อสุขภาพของการได้ยินที่ดีของผู้สูงอายุอันเป็นที่ของคุณ

 

Recent Posts
Clear Filters

Add Comment

You must be logged in to post a comment.
Most Popular Posts
Most Viewed

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ADD LINE
close-link
ADD LINE