โทรสอบถามข้อมูลทุกวัน เวลา : 09.00 – 17.00 น.

ป้องกันเครื่องช่วยฟังจากความชื้น ช่วยยืดอายุการใช้งาน

          เครื่องช่วยฟัง จะมีชิ้นส่วนอยู่หลายตัวที่ เป็นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งแน่นอนว่า ต้องมี ตะกั่ว และ ทองแดง เป็นส่วนประกอบ ซึ่งสารทั้งสองชนิดนี้ ไม่ถูกกัน กับความชื้นเอาซะเลย หากมีความชิ้นสะสมมากๆ แล้วอาจทำให้ อุปกรณ์ส่วนนี้ชำรุดเสียหายได้ จะส่งผลทำให้ อายุการใช้งานของเครื่องช่วยฟัง สั้นลง หรือ อาจชำรุดเสียหายได้ง่ายๆ

 

ข้อแนะนำ การเก็บรักษาเครื่องช่วยฟัง เมื่อไม่ได้ใช้งาน

  1. เก็บใส่กล่องกันความชื้น ใส่ซิลิก้าเจลลงไปด้วยสักเล็กน้อย ปิดฝาให้แน่นหนา
  2. เก็บในเครื่องดูดความชื้นที่ถูกออกแบบมาให้ใช้งานกับ เครื่องช่วยฟัง โดยเฉพาะ
  3. หากเครื่องช่วยฟังเริ่มทำงานไม่ปกติ ความรีบส่งเข้าศูนย์บริการ ตรวจเช็คสภาพ

ปัจจัยที่มีผลต่อการระเหย 

  1. อุณหภูมิ เมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น การระเหยจะเกิดเร็วขึ้น
  2. พื้นที่ผิว ถ้าพื้นที่ผิวหน้ามากขึ้นการระเหยจะเกิดได้ดี
  3. ความชื้นในอากาศ ถ้าในอากาศมีความชื้นสูง การระเหยจะเกิดได้ยาก
  4. ชนิดของสาร ของเหลวที่มีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลสูงจะมีค่าความร้อนแฝงสูงกลายเป็นไอได้ยากความดันไอต่ำ แต่จุดเดือดสูง

จะเห็นได้ว่า เมื่อโลกได้รับความร้อนจากดวงอาทิตย์ น้ำจากแหล่งน้ำต่าง ๆ บนโลกจะระเหยกลายเป็นไอน้ำลอยอยู่ในอากาศปะปนกับแก๊สต่าง ๆ ปริมาณไอน้ำที่มีอยู่ในอากาศนี้ เรียกว่า ความชื้นของอากาศ

 

*ทั้งหมดที่กล่าวมานั้นก็เพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้งานเครื่องช่วยฟังได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและมีอายุการใช้งานที่ยาวนานให้คุ้มค่ากับมูลค่าที่ต้องจ่ายไป*

ขอบคุณที่มาจาก >>> http://www.dmedhearing.com/16519694/ป้องกันเครื่องช่วยฟังจากความชื้น-ช่วยยืดอายุการใช้งาน

สนใจสั่งซื้อเครื่องดูดความชื่อเครื่องช่วยฟัง

Tel. 02-668-1300 | Line : @dearhearing 

Recent Posts
Clear Filters

Add Comment

You must be logged in to post a comment.
Most Popular Posts
Most Viewed

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ADD LINE
close-link
ADD LINE