โทรสอบถามข้อมูลทุกวัน เวลา : 09.00 – 17.00 น.

รู้หรือไม่!? ทำไมต้องตรวจการได้ยิน?

ทำไมคนเราต้องตรวจการได้ยิน? การตรวจการได้ยินสำคัญอย่างไร?

          คนเราใช้หูในการรับฟัง การจะพูดหรือสื่อสารได้ดีนั้น หู จะต้องได้ยินก่อน โดยการได้ยินของคนเรานั้นมักจะลดลงตามช่วงอายุ และอีกหลายปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นการฟังเสียงที่ดังเกินไป การทานยาที่มีผลกระทบต่อหู หรือโรคประจำตัว เป็นต้น

          การได้ยินโดยปกตินั้น ระดับการได้ยินต้องไม่เกิน 25 dB จะเข้าข่ายการได้ยินผิดปกติ (หูตึง) ซึ่งความผิดปกติทางการได้ยินจะมีหลายระดับ ตั้งแต่ระดับหูตึงเล็กน้อยไปจนถึงระดับหูหนวก

          หากเป็นการสูญเสียการได้ยินแบบถาวร ไม่สามารถรักษาให้กลับมาดีดังเดมได้ ดังนั้นการตรวจการได้ยินจึงมีความจำเป็นยิ่ง เพื่อให้รู้ว่าการได้ยินนั้นผิดปกติหรือไม่ และรู้ถึงวิธีการปฎิบัติตัวเพื่อป้องกันและหลีกเลี่ยงการใช้ชีวิตประจำวันที่อาจจะส่งผลต่อการสูญเสียการได้ยินที่เพิ่มมากยิ่งขึ้น

          เมื่อใดที่ประสบปัญหาการได้ยิน เมื่อนั้นย่อมส่งผลต่อการดำเนินชีวิตประจำวันอย่างแน่นอน ดังนั้น อย่าให้หูของเราต้องเสื่อมก่อนวัยอันควร เราควรตรวจสุขภาพการได้ยิน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หากสูญเสียการได้ยินระดับเล็กน้อยถึงรุนแรง ควรใช้เครื่องช่วยฟัง หากหูหนวกควรได้รับการผ่าตัดประสาทหูเทียม

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสูญเสียการได้ยิน ศูนย์การได้ยินเดียร์ พร้อมให้คำปรึกษา

  • โทร. 02-668-1300
  • line@ : @dearhearing

    

Recent Posts
Clear Filters

ความชื้นกับเครื่องช่วยฟังนั้นเป็นของไม่ถูกกันเพราะหากเกิดความชื้นในเครื่องช่วยฟังแล้ว ย่อมมีปัญหาตามมาแน่นอน แต่จะมีปัญหายังไงนั้นต้องลองเข้ามาดูกัน

Add Comment

You must be logged in to post a comment.
Most Popular Posts
Most Viewed

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ADD LINE
close-link
ADD LINE