โทรสอบถามข้อมูลทุกวัน เวลา : 09.00 – 17.00 น.

การบำรุงรักษาเครื่องช่วยฟัง

การบำรุงรักษาเครื่องช่วยฟัง

วิธีการบำรุงรักษาเครื่องช่วยฟังขั้นพื้นฐานมีดังต่อไปนี้

การเปลี่ยนแบตเตอรี่ (เครื่องช่วยฟังทัดหลังใบหู)

วิธีการเปลี่ยนแบตเตอรี่ในเครื่องช่วยฟังทัดหลังใบหู

คำแนะนำอาจจะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับรุ่นที่ใช้งานของเครื่องช่วยฟังนั้นๆ หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมโปรดสอบถามเพิ่มเติมโดยตรงจากเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ

การเปิด – ปิดเครื่องช่วยฟัง (เครื่องช่วยฟังทัดหลังใบหู)

วิธีการเปิดและปิดเครื่องช่วยฟัง

คำแนะนำอาจจะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับรุ่นที่ใช้งานของเครื่องช่วยฟังนั้นๆ หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมโปรดสอบถามเพิ่มเติมโดยตรงจากเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ

การเปลี่ยน WAX GUARD (เครื่องช่วยฟังทัดหลังใบหู)

วิธีการเปลี่ยน wax guard ในเครื่องช่วยฟังทัดหลังใบหู

คำแนะนำอาจจะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับรุ่นที่ใช้งานของเครื่องช่วยฟังนั้นๆ หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมโปรดสอบถามเพิ่มเติมโดยตรงจากเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ

การเปลี่ยนแบตเตอรี่ (เครื่องช่วยฟังในช่องหู)

วิธีการเปลี่ยนแบตเตอรี่ในเครื่องช่วยฟังในช่องหู

คำแนะนำอาจจะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับรุ่นที่ใช้งานของเครื่องช่วยฟังนั้นๆ หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมโปรดสอบถามเพิ่มเติมโดยตรงจากเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ

การเปิด – ปิดเครื่องช่วยฟัง (เครื่องช่วยฟังในช่องหู)

วิธีการเปิดและปิดเครื่องช่วยฟังในช่องหู

คำแนะนำอาจจะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับรุ่นที่ใช้งานของเครื่องช่วยฟังนั้นๆ หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมโปรดสอบถามเพิ่มเติมโดยตรงจากเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ

วิธีการทำความสะอาดเครื่องช่วยฟังในช่องหู

คำแนะนำอาจจะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับรุ่นที่ใช้งานของเครื่องช่วยฟังนั้นๆ หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมโปรดสอบถามเพิ่มเติมโดยตรงจากเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ

สนใจสั่งซื้อสินค้า
Recent Posts
Clear Filters

Add Comment

You must be logged in to post a comment.
Most Popular Posts
Most Viewed

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ADD LINE
close-link
ADD LINE