เช็กไว้ก่อนจะสายไป

เช็กไว้ก่อนจะสายไป

เช็กพฤติกรรมตนเองหากมีพฤติกรรมเหล่านี้ควรรีบไปตรวจการได้ยินด่วน!  เริ่มไม่ค่อยเข้าใจในสิ่งที่ผู้อื่นพูด หากอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงอึกทึก เช่น ในร้านอาหร  ตามการสนทนาไม่ทัน ต้องพยายามอย่างมากที่จะจับใจความ โดยเฉพาะในวงสนทนาที่มีหลายคน บางครั้งต้องใช้การอ่านปาก เข้าช่วย  เปิดโทรทัศน์เสียงดังขึ้น แต่ยังรู้สึกได้ยินไม่ค่อยชัด – เวลาออกไปจับจ่ายซื้อของ บางครั้งไม่เข้าใจสิ่งที่ผู้ขายหรือแคชเชียร์พูด  ไม่ได้ยินคนอื่นพูดขณะอยู่ในรถ หรือ ใช้บริการรถสาธารณะ  คนรอบข้างเริ่มมองว่าคุณมีปัญหาเรื่องการได้ยิน หลาย…

สมองเสื่อม-01

ผลกระทบจากการสูญเสียการได้ยิน

ประเทศไทยกำลังก้าวสู่ “สังคมผู้สูงอายุ” มีการประมาณการณ์ไว้วาในปี พ.ศ. 2563 จะมีจำนวนผู้สูงอายุมากถึง 12.6ล้านคนส่งผลให้ประเทศไทยต้อง…

ความเย็น01

ความเย็น…เป็นอันตรายต่อเครื่องช่วยฟังหรือเปล่า ?

ความเย็นเป็นอันตรายต่อเครื่องช่วยฟังจริง ๆ หรอ ? ความจริงแล้ว อากาศเย็นมีทั้งข้อดี และ ก็ข้อเสียอยู่ด้วยกัน…

ปัญการได้ยินผู้สูงอายุ

รู้ให้เท่าทัน ปัญหาการได้ยินในผู้สูงอายุ

เมื่ออายุเพิ่มมากขึ้น สภาพร่างกายย่อมเสื่อมถอยลง โดยเฉพาะในวัยสูงอายุ ที่สภาพร่างกายจะเสื่อมถอยอย่างรวดเร็วและ…