โทรสอบถามข้อมูลทุกวัน เวลา : 09.00 – 17.00 น.

บริการปรึกษาปัญหาทุกการได้ยิน

เพราะเรา “เข้าใจ” ในทุกความต้องการ ของผู้มีปัญหาการได้ยิน
ปรึกษาเราได้แล้ววันนี้ที่ศูนการได้ยิน เดียร์

ดร.มุกดา พัฒนะเอนก
นักแก้ไขการได้ยิน (Audiologist)

ประจำศูนย์การได้ยินเดียร์

ตารางออกตรวจ
ประจำทุก: วันจันทร์ – วันศุกร์
ตั้งแต่เวลา : 09.00 – 17.00 น.

คุณศิรวัฒน์ ศรีจันทร์
นักแก้ไขการได้ยิน (Audiologist)

ประจำศูนย์การได้ยินเดียร์
สาขาชลบุรี

ตารางออกตรวจ
ประจำทุกวันจันทร์ วันพุธ วันศุกร์
เวลา : 17.00 – 20.00 น.
วันเสาร์ เวลา : 10.00 – 16.00 น.

คุณนภัสวรรณ ลีรัตนขจร
นักแก้ไขการได้ยิน (Audiologist)

ประจำศูนย์การได้ยินเดียร์
สาขาถนนสุโขทัย

ตารางออกตรวจ
ประจำทุก: วันจันทร์ – วันศุกร์
ตั้งแต่เวลา : 09.00 – 17.00 น.

คุณธนากิจ ชวยบุญชุม 
นักแก้ไขการได้ยิน (Audiologist)

ประจำศูนย์การได้ยินเดียร์
สาขาถนนสุโขทัย

ตารางออกตรวจ
ประจำทุก: วันศุกร์
ตั้งแต่เวลา : 16.00 – 18.00 น.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ADD LINE
close-link
ADD LINE