การใช้เครื่องช่วยฟังอาจก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ สำหรับผู้ที่ยังไม่คุ้นเคยกับการใส่เครื่องช่วยฟังเป็นเวลานานติดต่อกัน ทำให้ผู้เริ่มมีปัญหาการได้ยินไม่ใช้เครื่องช่วยฟัง และส่งผลให้อาการเลวร้ายลงในระยะยาวด้วยเหตุนี้ Widex จึงได้พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองความต้องการในด้านต่างๆของผู้ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

เพื่อให้เครื่องช่วยฟังมีคุณภาพเสียงที่คมชัด และยังคงความเป็นธรรมชาติ Widex ได้พัฒนาเครื่องช่วยฟังให้มีฟังก์ชันประมวลผล SLNR (Soft Level Noise Reduction) สำหรับตัดเสียงรบกวนที่ไม่ดังมาก ขณะที่เสียงพูดที่อยู่ในระดับเบา ยังได้ยินชัดเจนอยู่ นอกจากนี้ Widex ยังมีระบบประมวลผลเพื่อปรับการได้ยินให้เหมากับสภาพแวดล้อมอีกด้วย
ผู้ที่ไม่เคยใส่เครื่องช่วยฟังอาจรู้สึกไม่สบาย และไม่มั่นใจเมื่อเริ่มใส่ในช่วงแรก ด้วยเหตุนี้ Widex จึงได้ออกแบบเครื่องช่วยฟังแบบ EASYWEAR ที่มีท่อนำเสียง และสายนำสัญญาณที่บาง เข้ารูปกับหูมากที่สุด รวมถึงมีเครื่องช่วยฟังแบบได้ยินบรรยากาศภายนอก เพื่อการได้ยินและรูปลักษณ์ที่เป็นธรรมชาติมากที่สุด
ปัญหาที่ผู้มีภาวะสูญเสียการได้ยินพบเป็นประจำ คือการฟังท่ามกลางเสียงจอแจ หรือที่ที่มีลมแรง เครื่องช่วยฟัง Widex ได้แก้ปัญหาด้วยเทคโนโลยี Real-time speech enhancer ที่ช่วยให้ผู้ฟังได้ยินเสียงพูดคุยได้ดีขึ้นในสถานการณ์วุ่นวายต่างๆ และลดเสียงรบกวนให้เบาลง รวมถึงประสานการทำงานของเครื่องช่วยฟังสองข้างด้วยระบบ InterEar ทำให้ผู้ใช้ได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุดจากการสวมใส่เครื่องช่วยฟัง

ด้วยเทคโนโลยีจาก Widex ที่ได้กล่าวมา สามารถทำให้ผู้ใช้แน่ใจได้ว่าการใช้เครื่องช่วยฟังนอกจากจะสร้างประสบการณ์ที่ดีขึ้นในการได้ยินแล้ว ยังช่วยสร้างความมั่นใจให้กับผู้สวมใส่อีกด้วย

ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพประกอบจาก :

WWW.WIDEX.PRO

WWW.WIDEX.ES