เพราะเรา “เข้าใจ” ในทุกความต้องการ ของผู้มีปัญหาการได้ยิน

ความเชี่ยวชาญ

ดร.มุกดา พัฒนะเอนก นักแก้ไขการได้ยิน (Audiologist)

ประจำศูนย์การได้ยินเดียร์

ตารางออกตรวจ

ประจำทุกวันจันทร์ – วันศุกร์

ตั้งแต่เวลา : 09.00 – 17.00 น.

ความเชี่ยวชาญ

คุณนภัสวรรณ ลีรัตนขจร นักแก้ไขการได้ยิน (Audiologist)

ประจำศูนย์การได้ยินเดียร์ สาขาถนนสุโขทัย

ตารางออกตรวจ

ประจำทุกวันจันทร์ – วันศุกร์

ตั้งแต่เวลา : 09.00 – 17.00 น.

ความเชี่ยวชาญ

คุณธนากิจ ชวยบุญชุม นักแก้ไขการได้ยิน (Audiologist)

ประจำศูนย์การได้ยินเดียร์ สาขาถนนสุโขทัย

ตารางออกตรวจ

ประจำทุกวันศุกร์

ตั้งแต่เวลา : 16.00 – 18.00 น.

ความเชี่ยวชาญ

คุณศิรวัฒน์ ศรีจันทร์ นักแก้ไขการได้ยิน (Audiologist)

ประจำศูนย์การได้ยินเดียร์ สาขาชลบุรี

ตารางออกตรวจ

ประจำทุกวันจันทร์ วันพุธ วันศุกร์

เวลา : 17.00 – 20.00 น.

และวันเสาร์ เวลา : 10.00 – 16.00 น.

ศูนย์การได้ยินเดียร์

Contact Information


DMED HEARING CENTER Co.,Ltd.
(บริษัทศูนย์การได้ยิน ดีเมด จำกัด)


326/3-4 Sukhothai Rd., Suanchitralada Dusit Bangkok 10300
Tel: 02 668 1300
Fax:
02 668 1304
Email: info@www.dear.co.th

Contact Information


DMED HEARING CENTER Co.,Ltd.
(บริษัทศูนย์การได้ยิน ดีเมด จำกัด)


326/3-4 Sukhothai Rd., Suanchitralada Dusit Bangkok 10300
Tel: 02 668 1300
Fax:
02 668 1304
Email: info@www.dear.co.th