เพราะเรา “เข้าใจ” ในทุกความต้องการ ของผู้มีปัญหาการได้ยิน
ปรึกษาเราได้แล้ววันนี้ที่ศูนการได้ยิน เดียร์

ดร.มุกดา พัฒนะเอนก
นักแก้ไขการได้ยิน (Audiologist)

ประจำศูนย์การได้ยินเดียร์

ตารางออกตรวจ
ประจำทุก: วันจันทร์ – วันศุกร์
เวลา : 09.00 – 17.00 น.

คุณศิรวัฒน์ ศรีจันทร์
นักแก้ไขการได้ยิน (Audiologist)

ประจำศูนย์การได้ยินเดียร์
สาขาชลบุรี

ตารางออกตรวจ
ประจำทุกวันจันทร์ วันพุธ วันศุกร์
เวลา : 17.00 – 20.00 น.
วันเสาร์ เวลา : 10.00 – 16.00 น.

คุณนภัสวรรณ ลีรัตนขจร
นักแก้ไขการได้ยิน (Audiologist)

ประจำศูนย์การได้ยินเดียร์
สาขาถนนสุโขทัย

ตารางออกตรวจ
ประจำทุก: วันจันทร์ – วันศุกร์
เวลา : 09.00 – 17.00 น.

คุณธนากิจ ชวยบุญชุม 
นักแก้ไขการได้ยิน (Audiologist)

ประจำศูนย์การได้ยินเดียร์
สาขาถนนสุโขทัย

ตารางออกตรวจ
ประจำทุก: 
เวลา :

นัดตรวจการได้ยินสำหรับคุณแม่ (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

ศูนการได้ยิน เดียร์ เปิดบริการมากกว่า 30 ปี  โดยให้ผลตรวจโดยตรงจาก Audiologist ให้คุณได้มั่นใจในบริการ สามารถนัดตรวจออนไลน์เพื่อนัดหมาย ในการเข้ารับบริการได้แล้ว ทางเราจะรีบติดต่อกลับทันที เพื่อให้คุณ

มีความสุขกับการได้ยินอีกครั้ง… 

ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค.63 - 16 ส.ค.63 เท่านั้น