พระพรหมวชิรญาณ (โรเบิร์ต สุเมโธ) หรือ พระอาจารย์สุเมโธ อดีตเจ้าอาวาสวัดอมราวดี ณ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งพระราชาคณะเจ้าคณะ”พระเทพญาณวิเทศ” ณ วัดป่ารัตนวัน อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา ได้เข้ารับการทดสอบการได้ยินโดยมี ดร.มุกดา พัฒนะเอนก นักโสตสัมผัสวิทยาได้เข้าร่วมชมผ่านทางออนไลน์ เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 ที่ศูนย์การได้ยินเดียร์สาขาถนนสุโขทัย